Literature

Ruồi trâu – Ethel Lilian Voynich [vn]

Khi bắt đầu đọc, cảm thấy đây là một tác phẩm văn học đúng nghĩa kinh điển (được viết bài bản). Nhưng càng đọc về sau, càng thấy tác phẩm (hay chính tác giả) có “vấn đề” !.  Sau khi kết thúc chương VII, quyết định “gác sách”, không tiếp tục đọc nữa. Hơn một tuần, lại mở quyển sách ra, cố gắng đọc tiếp Phần thứ 2 xem có gì biến chuyển không. Sau khi đọc được một vài trang, quyết định sẽ không để quyển Ruồi Trâu lên kệ nữa.

Không có thành kiến với tác giả, nhưng đơn giản, khi đã không cùng một hướng đi, thì dù viết hay thế nào cũng chỉ là một hướng đi lệch với quan điểm của người đọc. Tiếc là đã không xem kỹ nội dung trước khi chọn quyển sách. Trong đầu lúc này, đang hiện ra 2 người, một là Áctơ – nhân vật chính trong quyển Ruồi Trâu, và hai là Abel (Wladek) – một trong hai nhân vật chính trong tiểu thuyết Hai số phận của Jeffey Archer …

\ \copyright proSeverus

Advertisements
Standard

One thought on “Ruồi trâu – Ethel Lilian Voynich [vn]

Comments are closed.