Quote

Những câu nói lượm nhặt trong cuộc sống

1. My heart says YES, but my mind says NO. (Sưu tầm)

2. Một tướng quân, khi thấy thuộc hạ của mình lấy rượu giải sầu, mới hỏi:
– “Khi say trong men rượu, cảm giác của ngươi như thế nào?”
– “Sống cũng như chết.”, người thuộc hạ trả lời.
– “Khi ngươi tỉnh cơn say, cảm giác của ngươi như thế nào?”, vị tướng quân hỏi tiếp.
– “Sống không bằng chết.”

3. Cái mất đáng tiếc là thời gian, cái mất đáng buồn là danh dự, cái mất đáng sợ là nghị lực và cái mất khó tìm lại được là lòng tin. (Sưu tầm)

4. Từ kinh nghiệm nhóm lửa lúc nhỏ tôi biết rằng: Ngọn lửa phừng phừng lúc đầu chưa hẳn chứng tỏ việc nhóm lửa đã thành công. Tôi càng biết rằng: Khi khói đen càng tràn khắp nơi, thì càng không thể trốn tránh mà càng phải kiên trì tới cùng. (Sưu tầm)

5. Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở. (Khổng Tử)

6. Đường đời chông gai nào ai có hay. Ai không nguy khó đôi lần là chưa hiểu đời.

7. Xuân lai, xuân khứ, nghi xuân tận. Hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân. (Thiền sư Chân Không)
Tạm dịch: Xuân đến, xuân đi ngờ xuân hết. Hoa rụng, hoa nở vẫn là xuân.

8.
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa lại nở
Việc đời theo nhau trôi qua trước mắt
Tuổi già hiện đến trên mái đầu
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở cành mai
(Cáo tật thị chúng – Thích Chân Tuệ dịch)

9.
Kẻ chiến thắng chính mình
Tâm bình an tự tại
Không lo âu sợ hãi
Trước vô thường đắng cay.

\ \copyright proSeverus

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s