Soft Skill

Phương Tây vs. phương Đông

1. Quan điểm, ý kiến

2. Phong cách sống

3. Tính đúng giờ

4. Quan hệ

5. Giận dữ

6. Xếp hàng

7. Cái tôi

8. Sức nặng của truyền thông

9. Đường phố ngày nghỉ

10. Tiệc tùng

11. Trong nhà hàng

12. Quan niệm cái đẹp

13. Du lịch

14. Giải quyết vấn đề

15. Ngày ba bữa

16. Phương tiện giao thông

17. Đời thường của các vị cao niên

18. Thời gian tắm

19. Tâm trạng theo thời tiết

20. Cấp trên

21. Khuynh hướng ăn uống

22. Khi khó tiêu

23. Con cái

24. Nghĩ về nhau

25. Vai trò của người cao tuổi

26. Động vật

Tác giả loạt hình: Yang Liu.

Advertisements
Standard