Memory

I’m just waiting

Thứ 7, lên nộp đề cương, lần này nghe được nhận xét “Good“, đúng là quá tam ba bận.

Chiều nay, sau 1 giờ chiến đấu, chỉ chờ để nghe một nhận xét, “Impressive“.

Hôm nay mới dám thừa nhận một thực tế, đó là mình đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để theo đuổi một mục tiêu, một mục tiêu thật sự không nằm trong kế hoạch của mình. Bắt đầu từ hôm nay, phải ra sức làm việc, để đền bù lại quãng thời gian đã mất này.

Nhưng trước tiên phải đi đánh cầu lông cái đã. Ngày mai lại là một ngày mới. I’m just waiting for a better day…

Advertisements
Standard