Literature

Lời của mắt – Lệ Thu

Phút biết em là phút gặp mắt em nhìn
Phút hiểu em cũng là từ phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Anh chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi anh không nhìn sao thấy đáy
Cho anh hỏi một lời:”sao em cứ nhìn anh?”

Advertisements
Standard