Memory

Nhà mới

Vậy là sau hơn 2 tháng, nhà đã xây xong. Hôm nay lại làm thao tác chuyển đồ về nhà, mệt thật. Sau đó, còn thêm 2 tiếng cầu lông, rã rời!

Giếng trời - trước

Giếng trời - sau

Dọn đồ phòng mới

Có nhiều dự định, kế hoạch, nhưng sao mọi thứ cứ quay như chong chóng. Có vẻ mình chưa quen với luồng quay mới này, nên mọi việc vận hành không được trơn tru. Cuối tuần này, phải ngồi xuống xem lại tất cả những kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn, những định hướng trong tương lai …  Sau đó, điều chỉnh lại một số thói quen để mọi thứ vận hành trơn tru hơn. Điều quan trọng là không được buộc chặt mình vào bất kỳ thứ gì. Vì nếu nó đỗ vỡ, mình sẽ cần rất nhiều thời gian để bắt đầu lại.

Không hiểu sao, khi đã hoàn thành một trong mục tiêu quan trọng, mình lại không thấy có một lý do nào đó để bản thân cảm thấy hài lòng.

Mỗi thứ trong đời điều chi cũng có cho nó một giới hạn.

Advertisements
Standard