Memory

Baba yaga

Một thời gian dài xuất hiện trong những giấc mơ, hình ảnh mụ phù thủy gớm ghiếc lưng còm, mũi dài rất đặc trưng, và đặc biệt là ngôi nhà có chân biết di chuyển của mụ.

Vừa đọc lại bài viết Một nếp sống giản dị, trong đó, tác giả kết thúc với một triết lý sống “Chúng ta chọn bớt nhìn ngắm để cái nhìn được thẩm thấu hơn; chọn bớt làm việc để sự thành tựu được tốt đẹp hơn; và chọn bớt thâu thập để được giàu có hơn…“. Dễ hay khó ?!

Advertisements
Standard