Plan

English incentive

Kế hoạch ban đầu là trong 6 tháng sẽ phải hoàn thành bài thi TOEIC cấp độ UI. Nhưng chỉ 2 tháng thử việc mình đã có thể lấy thêm 30$ của công ty mỗi tháng. Còn rất nhiều mục tiêu trước mắt.

Việc ngày thứ 6 tìm ra được một giải pháp cho bài toán custom refactoring làm cho mình có cảm giác mọi thứ trên đời này sao đẹp quá! Sáng thứ 7 lấy kết quả TOEIC, mọi thứ càng tuyệt vời hơn, đi từ thất vọng (nhìn lộn điểm) đến ngạc nhiên. Sau đó là lang thang ở Metro. Một ngày thứ 7 bận rộn.

Ngày mai lại là một ngày mới…

Happiness = something to do + someone to love + something to hope for (Immanuel Kant)

Advertisements
Standard