Memory

Chuyện bình thường

Bà ngoại: “Mẹ con dạo này đã có tóc bạc chưa?”  (chắc là lâu ngày chưa gặp nên bà ngoại có ý hỏi thăm sức khỏe)

– “Dạ, có rồi.”

“Mẹ con đã có tóc bạc rồi, sao con còn chưa lấy vợ đi?!” (mình đã trúng kế)

Advertisements
Standard