Memory

OT

Thứ 7 OT. Về đến nhà, cảm giác mệt mỏi nhưng vui vì quá trời đồ ăn, gỏi cuốn, bánh bèo, sườn non chua ngọt, bánh đúc. Ăn no căng cả bụng.

Rất thích câu nói vừa đọc được.

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp
Advertisements
Standard