Memory

Cảm hứng

Mỗi lần tiếp xúc với những người có level cao hơn, thấy được hoài bão trong ánh mắt, qua lời nói của họ, mình cảm thấy cái cách mình chọn để đối đầu với cuộc sống này sao quá dễ dãi. Về đến nhà lại nằm gác tay lên trán suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh của họ, rồi nhìn lại cuộc đời mình. Sau mỗi lần như vậy, mình lại thay đổi một chút trong cách tiếp cận để sao cho có thể thu ngắn khoảng cách về level với họ. Đôi khi mình cần những buổi nói chuyện như vậy, nó giúp mình tìm được điểm cân bằng mới trong cuộc sống, và chắc chắn là điểm cân bằng ngày hôm nay sẽ cao hơn điểm cân bằng ngày hôm qua.

If you only do what you know you can do, you never do very much.
Advertisements
Standard