Memory

Cúm

– Đã không ốm thì thôi, chứ ốm là phải thật hoành tráng. Cảm giác bị sốt thật khó chịu. Không làm gì được.

– Một anh bạn lúc nào gặp cũng “tôi múc ông bây giờ”. Mình thật khâm phục Nam Cao, ông viết về thằng cha này thật không sai tí nào, “hắn vừa đi vừa chửi”.

– Tâm sự với lead,

Lead: you got married yet, P?

Not yet. Maybe I’m too old to get married (cười)

Lead: (có vẻ sốc) Really! how old are you?

27

Lead: (cười khoái chí) your mom said that?

yes

Lead: you have girlfriend?

oh, it’s a hard question

Lead: you only need to answer yes or no

sometimes it’s yes, but sometimes no. Right  now it’s no. 

Lead: hey, it’s a strickly answer guy…

Advertisements
Standard