Memory

Mua trải nghiệm, chứ không phải đồ vật

Đọc bài viết trên trang giavang.net có tựa 10 bài học tiền bạc giúp bạn có cuộc sống sung túc.  Trong 10 bài học đó, có một bài học mình thấy hay, “Mua trải nghiệm, chứ không phải đồ vật

Không phải căn hộ bạn đã mua, mà ngôi nhà nơi bạn cùng ở với gia đình mới là điều quan trọng. Khi nhìn lại những điều trong quá khứ, bạn sẽ nhớ lại các khoảng thời gian, kỷ niệm và những trải nghiệm chứ không phải là từng món đồ bạn đã mua.

Advertisements
Standard