Memory

Lý ngư vọng nguyệt

Khi xem bức tranh này, lúc đầu không hiểu rõ lắm tại sao bóng trăng lại soi đáy nước, vì xưa nay bóng trăng chỉ soi mặt nước. Sau này, khi hỏi mới hiểu ra hình ảnh bóng trăng chính là ảo ảnh cho một giá trị có thực, đó là mặt trăng. Mặt trăng tròn biểu tượng cho sự hoàn thiện. Nhưng con cá chép trong tranh lại chỉ chăm chú đi tìm cái ảo ảnh, mà quên mất cái giá trị đích thực.

Ngồi xem lại bức tranh, nhớ lại câu nói đùa thường nói với bạn bè khi họ hỏi về chuyện tình cảm, “Ta mang trong trắng đi tìm thanh cao”. Chỉ là một câu nói đùa, nhưng thật sự mình đã trở thành con cá chép trong bức tranh từ lúc nào không hay rồi.

Tranh hay! Khối người ngồi xem tranh mắng con cá chép sao ngu quá, trăng thật sao không ngắm. Đâu biết ta với chép cũng đâu khác gì nhau.

Advertisements
Standard