Memory

Giao thừa 2012

Giao thừa năm nay ngồi vọc Photoshop ngoài dự kiến. Nhưng càng làm càng thấy thích món này. Tiếp đến là ngồi đợi đến trận Ars – MU với một tô mì gói. Sau đó là dành thời gian cập nhật lại những gì cần đạt được trong năm 2012 này. Lì xì năm nay không biết nhiều không ta ? Hồi hộp, hồi hộp!

Advertisements
Standard