Memory

Tự treo thưởng

– Pass AINS 21 trước 15/2. Police chính hiệu.

– Bảo vệ Th.s trước 12/2012 (đang để dành tiền để có thể một lần thăm đất nước  nằm dưới chân dãy Himalaya này)

Advertisements
Standard