Plan

INS 21

Hôm nay sẽ hoàn tất chương 3, 4, 5, 6! 2 ngày nghỉ vừa rồi, mỗi ngày chỉ mới xong được 1 chương. Phải tăng tốc thôi.

12/26 – Mon: Chapter 6 + exercises for chapter 6
12/27 – Tue: Chapter 5 + exercises for chapter 5, 6
12/28 – Wed: Chapter 3, 4 + exercises for chapter 3, 4 
12/29 – Thu 01/02,03: Chapter 7 + exercises for chapter 7, 3, 4
12/30 – Fri 01/04,05 01/27: Chapter  8 + exercises for chapter 8, 7
12/31 – Sat 01/06,07 01/28: Chapter 9 + exercises for chapter 9, 8
01/01/2012 01/08- Sun 01/29: Chapter 10, 1, 2

Advertisements
Standard