Memory

Ta là ai – Sách

Chưa đọc quyển này, nhưng xem phần giới thiệu từ chuyên mục Mỗi ngày 1 quyển sách thấy có vẻ lôi cuốn.

Advertisements
Standard