Literature

Nửa vời – Sưu tầm

Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu , nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai.

Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến, lui

Nửa vời đúng – Nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh ra em…một trái tim nguyên vẹn
Có thể nào…yêu một kẻ nửa vời?

Advertisements
Standard