Memory

Tai nạn nghề nghiệp

Sáng nay nhận vài cái bug Serious từ phía Ấn Độ. Vừa cặm cụi debug, vừa mở cửa sổ Sametime có sẵn trên màn hình chat với thằng bạn.

– Tụi Ấn fix bug nhanh, nhưng hậu quả để lại nghiêm trọng hơn cái bug ban đầu nhiều!

Bên kia: @-)

– Làm mình phải ngồi debug chết bỏ!

Bên kia: :-&. Dude! Is it you’re typing in Vietnamese P ???

Suy nghĩ – Thằng này dở chứng, tiếng Việt không chat, chat tiếng Anh làm gì !!!

– fix xong đống bug này chắc phải nghỉ mấy tháng!

Bên kia: Sorry, I can’t understand!!!

Nhìn kỹ lại, thì ra mình đang chat với thằng cha Ấn Độ vừa assign bug. Hắn mà dùng google translate chắc mình chết!

Advertisements
Standard