Plan

AINS 21 – 0312

Lần đầu thi một chứng chỉ liên quan đến domain không phải chuyên ngành, hơi run!

Do not retain more than you can afford to lose.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, hơi mệt, cuối cùng cũng đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong năm 2012 này. Bao nhiêu háo hức trước khi thi đã bị cái mệt mỏi lấy đi. Kết thúc một ngày bằng món chè khúc bạch ở Hoàng Ty, cũng ngon!

Thành quả

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Advertisements
Standard

One thought on “AINS 21 – 0312

  1. Pingback: Kết thúc năm 2012 « proSeverus's Blog

Comments are closed.