Memory

Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời

Nhớ về một người anh em. Hôm đám tang nó, dì lôi ra hiên nhà kể rất nhiều về những dự định mà nó đã nói với dì trong lần về thăm nhà. Nó sẽ dẫn bạn gái về ra mắt dì, rồi hứa mua tặng dì một cái gì đó mà đến giờ mình không còn nhớ nổi. Rồi đùng một cái, nó ra đi! Nhiều dự định còn dở dang. Trong những hoàn cảnh như vậy mới thấy con người ta quá nhỏ bé, yếu đuối.

Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn, 
Hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau
Khôn ngoan là mấy ngày,
Duyên kia là mấy đời,
Tay không … sớm muộn cũng về tay không.

22.05.2008

Advertisements
Standard