Memory

1 năm

– Vậy là tròn 1 năm! So với mốc 1 năm về trước, hình như đã đạt được một số thứ, và chắc chắn là cũng đã mất đi một số kha khá thứ.

– Sắp có kết quả đánh giá performance năm 2011. Thật sự thì nó không quá quan trọng, vì kết quả thì PM cũng đã cho biết trước. Nhưng bản thân vẫn bị chi phối bởi nhiều yếu tố!

– Bây giờ, có một quyển sách rất muốn lấy ra đọc lại (dù đã đọc rất nhiều lần), đó là quyển “Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ” của Hà Tiểu Thiên.

– Tối nay, dừng đèn đỏ, nghe được một khúc bài Rừng lá thấp của Trần Thiện Thanh, “Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì”. 

Advertisements
Standard