Memory

Xui

Mất cái nón bảo hiểm! Haizzz. May mà mượn được cái nón bảo hiểm của phòng admin, chứ không thì không biết làm sao về được đến nhà mà không nhận một vài cái vé phạt. Mai mình sẽ mua một cái nón bảo hiểm xịn, xin nghỉ một ngày phép, vẫn gửi xe và canh me!

Advertisements
Standard