Memory

Kệ sách 2012


– Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân
– Những lối về ấu thơ, Phạm Công Luận & Đặng Nguyễn Đông Vy
– Tales of Ancient Egypt, Puffin Classics
– Tâm và thuật trong đối nhân xử thế, Mã Xuân Ngân
– Khu vườn bí mật, Frances Hodgson Burnett
– Luận về chữ Nhẫn người biết nhẫn nhịn sẽ vô địch, Mạnh Chiêu Quân
– Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công, Leil Lowndes
– Thuật Trung Dung, Mã Đạo Tông
– 10 nghịch lý cuộc sống, Kent M. Keitha
– Muôn dặm không mây, Tôn Thư Vân
– 10 quy luật cuộc sống, Dan Sullivan & Catherine Nomura
– Tư Duy để thắng – Dám thất bại, Bill P. S. Lim
– Lẽ được mất, Lya Luft
– Văn xuôi lãng mạng Việt Nam 1930 – 1945
– Trưởng thành trách nhiệm là chính mình, Osho
– Chết sập bẫy rồi, King Kong Barbie
– Sri Lanka, Lonely Planet
– Facts about Korea, Hollym International Corporation

Sách đọc cảm nhận hay từ trước đến giờ:
– Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ, Hà Tiểu Thiên
– Đời mưa gió, Khái Hưng & Nhất Linh
– Hai số phận, Jeffrey Archer
– Đoạn tuyệt, Nhất Linh
– Nửa chừng xuân, Khái Hưng & Nhất Linh
– Eat That Frog! 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time, Brian Tracy
– Khu vườn mùa hạ, Kazumi Yumoto
– Bướm trắng, Nhất Linh
– Khói trời lộng lấy, Nguyễn Ngọc Tư
– Ai lấy miếng pho mát của tôi, Spencer Johnson
– Mười năm luân lạc – Phóng sự Việt Nam 1932 – 1945, Lê Văn Trương & Nhất Linh & Luân Lạc
– Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Luis Sepúlveda.
– Đường còn dài, còn dài …, Nguyễn Thiên Ngân
– Hồn bướm mơ tiên, Khái Hưng
– Đôi bạn, Nhất Linh
– Harry Potter (bộ 7 quyển), J.K.Rowling
– Sherlock Holmes (toàn tập), Conan Doyle
– Vì sao họ thành công?, Lucinda Watson.
– Ý cao tình đẹp, Nguyễn Hiến Lê.

Advertisements
Standard