Memory

Shogun tướng quân – James Clavell

Ghé vào tiệm ve chai mua được bộ 4 tập Shogun tướng quân của James Clavell, xuất bản năm 1988. Theo những gì còn sót lại trên google, thì có lẽ bộ tiểu thuyết này đã đi được một vòng SG – Nha Trang – SG.

Advertisements
Standard