Memory

Xóm cầu mới – tập 2, Nhất Linh, NXB Phượng Giang, 1973

Chỉ mới tìm được tập 2 trong bộ 2 tập Xóm cầu mới của Nhất Linh. Hôm nay có tiệm ve chai bán luôn bộ 2 tập đầy đủ, nhưng cái giá cao quá, mình không với tới nổi!

Advertisements
Standard