Memory

Giữa tháng 10

– Dự án tham gia có đôi chút khó khăn khi khách hàng thực hiện cắt giảm ngân sách trong tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn. Trong vài ngày tới có thể sẽ có một số biến động (nhỏ hay lớn còn tùy vào nhiều yếu tố). Chờ đợi! Một vài người bạn theo kế hoạch sẽ bay sang US chủ nhật rồi, nhưng đến phút cuối phải hoãn lại cũng vì đợt cắt giảm này. Bài học từ Who moved my cheese theo đuổi một thời gian…

“Do things that matter!”. Suy nghĩ về câu slogan này, về cách thức thực hiện nó.

Advertisements
Standard