Literature

Tự sự

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra … ta?
Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Của mọi người, đâu của riêng ai.

Tác giả: Không rõ

Advertisements
Standard