Memory

Vài quyển sách cũ của Nhất Linh

Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày, luyện thêm vài tips TOEIC, lang thang vài vòng ngắm quầy rượu Metro, chai nào cũng muốn (mà không có tiền!), lại có cô bé dễ thương, dụ mình mua chai remy mà còn nợ mình chai khuyến mãi!

Kiếm được quyển Mối tình “chân” của Nhất Linh. Có 2 cái nhầm lẫn từ truyện ngắn này. Thứ nhất, lúc đặt mua, nhắn người bán sách “lấy quyển Mối chân tình của Nhất Linh”, nhìn kỹ lại, tên sách là Mối tình “chân” (cái tựa nghe là lạ), không phải Mối chân tình! Thứ hai, trước giờ tìm hiểu về NL, chưa nghe ông có truyện ngắn này bao giờ, trang Nguyễn Trường Tam trên wiki cũng không có thông tin về quyển này (mặc dù google cũng ra được một quyển nhưng rất ít thông tin). Có duyên!

Sau kỳ nghỉ này, tủ sách Nhất Linh cũng đã được bổ sung thêm một số quyển cất công tìm kiếm lâu nay.

Advertisements
Standard