Memory

Trời lành lạnh

Hôm nay trời Sài gòn bắt đầu lạnh. Không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu vô cùng! Hy vọng thời tiết này còn kéo dài.

Thời gian qua chứng kiến nhiều hệ quả từ khủng hoảng kinh tế, mà mô hình outsourcing chịu rất nhiều tác động xấu. Ngay bản thân dân US cũng không được đảm bảo sẽ  có việc làm trong thời buổi này, dẫn đến việc họ sẽ ưu tiên công việc cho người bản xứ trước khi nghĩ đến outsource. Hậu quả là những đợt cắt giảm nhân sự (lớn) từ những công ty Ấn Độ, VN. Có 1 đ/c lãnh đạo khi được hỏi sự khác nhau giữa đợt khủng hoảng kinh tế cuối 2008, đầu 2009 với đợt khủng hoảng kinh tế hiện nay đã trả lời rằng đợt khủng hoảng năm 2009 chủ yếu tập trung vào lớp lao động phổ thông, còn năm nay không chỉ là lao động phổ thông, mà còn lao động cấp cao (trí thức). Lao động phổ thông thất nghiệp 2, 3 năm; nhưng sau đó họ vẫn dễ dàng xin được việc. Còn lao động tri thức nếu thất nghiệp 1 khoảng thời gian dài như vậy, thì khả năng sẽ mai một, không cập nhật kịp những thay đổi, và sẽ rất khó để có thể xin được việc. Hy vọng năm tài chính này qua mau mau!

Đang đọc quyển sách có tựa “What young India wants“. Rồi làm việc, giao tiếp với nhiều người trẻ Ấn Độ. Hiểu rõ hơn những gì quyển sách muốn nói, hiểu hơn lớp người trẻ Ấn Độ hôm nay.

Không khí mát mẻ như thế này làm con người ta dễ dàng chấp nhận mọi thứ với một thái độ cởi mở hơn thì phải!

Today, love a little deeper, laugh a little harder, hold the ones you love a little tighter.
Because tomorrow is never promised.

Advertisements
Standard