Memory

20/11/2012

– Sau khi chúc 20/11 thầy về, giờ ngồi kiểm tra lại cái đề cương. Bắt đầu lại một cách nghiêm túc xem sao!!!

– Vừa nhận được mail thông báo thằng bạn đã pass interview, chuẩn bị hành trang sang US đánh thuê 2 năm! Lại nhớ đến điển tích tái ông thất mã. Mừng cho nó, cuộc đời đôi khi thật công bằng và rất trêu người. Haha!

Bạn hỏi rằng làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư? Tôi sẽ nói bạn nghe điều tôi nghĩ: bạn trưởng thành khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.

Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời.

  Phạm Lữ Ân

Advertisements
Standard