Memory

Lên chức bố…

Nhưng là bố đỡ đầu cho bé Gioan con của Nguyên, do bác Hảo rửa tội nhân dịp lễ giỗ ông nội.

IMG_9352_

Advertisements
Standard