Memory

Hài kịch

– Giá xăng tăng “sốc” lên 24.580 đồng từ tối nay!
– NHNN đấu thầu 26.000 lượng vàng với mục tiêu “bình ổn và kéo giá vàng trong nước về gần giá vàng thế giới”. Mức giá sàn NHNN đưa ra là 43,81 triệu đồng. Trong khi giá vàng trên thị trường thế giới ngay trước thời điểm đấu thầu chỉ là 40,6 triệu và giá vàng thị trường trong nước cũng chỉ 43,37 – 43,38 triệu!
– Trần lãi suất huy động ngắn hạn VND (dưới 12 tháng) giảm về mức 7,5%. Trong khi mức lạm phát ở VN trong năm 2013 dự báo vào khoảng 8-10%!
– Đọc một bài báo bàn về đánh giá của WB về tốc độ phát triển của VN, “Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore”. Khi đề cập về đánh giá này, tác giả bài báo tập trung vào việc đặt ra nghi vấn “Đây có phải là một góc nhìn công bằng cho Việt Nam?”, và cố gắng đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho người đọc thấy nỗi oan Thị Kính. Thay vào đó tại sao không phải là câu hỏi đại loại như là làm sao thu ngắn khoảng cách tụt hậu giữa Việt Nam với các nước trong khu vực?!

Cuối tuần rảnh kiếm Bước đường cùng của NCH đọc!!! – “Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị” (NTT)

Advertisements
Standard