Memory

Thứ 6 tốt lành – Tuần Thánh

Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang, và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng. Người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn bởi Người là chính cội nguồn.

Thap gia duc Kito

Advertisements
Standard