Uncategorized

Cuối tuần & những dự định

Tranh thủ 3 ngày nghỉ cuối tuần thay lại tấm kính nền cho hồ cá. Hồ cá giờ nhìn trong hơn hẳn. Tuần sau lại kiếm thêm một số cây thủy sinh và chế lại hệ thống lọc nước để hồ cá nhiều cây xanh hơn (chưa lần nào thành công với hồ thủy sinh dù đã thử nhiều lần)

Đọc một số bài viết về David Karp, một anh chàng công nghệ đang rất thành công. Rõ ràng ở anh chàng này có nhiều thứ để học ngoài việc anh ta sáng lập ra Tumblr.

Dạo này có vẻ không cưỡng nổi ham muốn sở hữu FA 77ltd. Ta lại săn hàng second hand.

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
(Diễm xưa)

Advertisements
Standard