Memory

Carpe diem – tháng 6 nhiều “biến động”

Ta có thể đi dạo một mình trong rừng hay đi với một người thân xuống phố, điều quan trọng là ta phải thật sự có mặt ở đó. Lối sống tỉnh thức này sẽ đưa ta đến một sự chọn lựa, đôi khi vì muốn được nhiều hơn mà ta tự chọn có ít lại. Chúng ta chọn bớt nhìn ngắm để cái nhìn được thẩm thấu hơn, chọn bớt làm việc để sự thành tựu được tốt đẹp hơn, và chọn bớt thâu thập để được giàu có hơn

Lại tìm thấy mấy câu thơ chốt lại của bài viết

Trên nghìn đỉnh núi một gian nhà,
Một nửa cho mây, một nửa ta.
Đêm qua gió cuốn mây đi mất,
Vỏn vẹn thanh nhàn mỗi mình ta.

Advertisements
Standard