Memory

Têphanô Toàn – 12.06.2013

Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.

Những con người gắn liền với tuổi thơ! Bà ngoại lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Dẫu sao vẫn tin rằng em sẽ nghỉ yên trong Chúa!

Advertisements
Standard