Memory

Letter 2013

Cuối cùng letter 2013 đã cầm trong tay. Cảm xúc khi xem nội dung của letter (chủ yếu là con số trong letter) giống như một cậu mô tả, “những cảm xúc lẫn lộn!”. Năm nay tình hình cty gặp nhiều khó khăn, nên mức % tăng lương như vầy cũng là đáng kể. Vẫn câu nói quen thuộc của bọn E.J, cuộc sống thật khó khăn.

Advertisements
Standard