Memory

Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ

Trước giờ đa số đọc các thể loại sách mà tác giả (người lớn) nhiều khi đòi phải nhìn đời phức tạp, phải tư duy. Thôi thì tìm một thể loại nhẹ nhàng hơn. Tư duy thì vẫn cần phải có, để có thể bắt kịp những triết lý như kiểu ” Năm nay tôi 10 tuổi. Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ.”

Advertisements
Standard