Memory

14/07/2013

Ngó đi ngó lại thấy ta lại đã đi qua một cái mốc nữa. Vẫn nhớ 2 câu thơ lượm được trong một quán cafe cách đây cũng đã 5 năm, “Thời gian ai bán mà mua. Ai mua mà bán cợt đùa vậy thôi!”.

Advertisements
Standard