Memory

Cuối tuần tháng 7

Tranh thủ ngày cuối tuần mưa tầm tã, ngồi nhà luyện xong hết 5 tập còn lại của 3o tập bộ phim Bố Y thần tướng.

Ấn tượng đầu tiên khi xem bộ phim này là chi tiết người phái Bạch Đạo đều cho rằng Lại Dược Nhi là người của Hắc Đạo, ngoại trừ Lý Bố Y. Cũng cảm thấy lạ, nên Lại Dược Nhi hỏi Bố Y tại sao lại tin anh ta. Bố Y trả lời “do trực giác”. Dược Nhi trước giờ cho rằng Bố Y là một thầy tướng số giỏi (thần tướng) thì việc đánh giá con người tốt xấu như thế nào cũng có thể dựa vào khả năng xem tướng số của Bố Y, điều đó hẳn quá hiển nhiên. Nhưng Bố Y trả lời “Tâm sinh tướng!”, và tâm con người thì không ai có thể nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào trực giác. Và sự thực, Dược Nhi chính là tay sai của Thư Thiên, giáo chủ ma giáo, thực hiện nhiệm vụ giết Bố Y. Tuy nhiên, vì niềm tin của bạn vào mình, Dược Nhi cuối cùng đã trở mặt với ma giáo. Có thể vì tâm con người luôn biến động, nên kết quả mới khác đi!? Và Bố Y đã sai ở một nước cờ, nhưng lại được cả ván cờ.

Mình không tin vào tướng số, nhưng cái gì có vẻ huyền bí thường khiến người ta tò mò. Và con người ta lại hay chết vì thói tò mò. Phim hay.

Advertisements
Standard