Uncategorized

8.8 – Thánh quan thầy Đôminicô

Gia tài là chiếc bị người mang trên vai, hành trang đi vào đời là tập Kinh Thánh, chỗ đất đứng là nhà, và tấm đá thô gối đầu. Người lữ khách phong trần bình an bước đi.

Hồi nhỏ, vào dịp tháng 8 ông nội thường hay hát bài này, nên đến giờ vẫn nhớ dù ít nghe mọi người hát nữa.

Advertisements
Standard