Memory

Thôi đừng nói chuyện trăm năm

vintage_love
Thôi đừng nói chuyện trăm năm
Hôm nay anh thấy mệt
Muốn ôm em ngủ và quên hết
Đời ta như một câu đùa

Thôi đừng nói chuyện được thua
Cho đi cũng là nhận lại
Nào đâu có gì còn lại mãi
Nay lên mai xuống cũng thường

Thôi đừng nói chuyện yêu đương
Anh tỉnh giấc nằm nhìn em ngủ
Hình như thế cũng là quá đủ
Ngoài trời gió rét căm căm

Thôi đừng nói chuyện trăm năm
Rừng xưa cũ bốn mùa cây trút lá

Thơ của luci lucius
Hình của pamba

Advertisements
Standard