Memory

Không phải người hâm mộ Spurs, nhưng từ lâu rất thích câu khẩu hiệu trên sân nhà của họ xuất phát từ tiếng La tinh “audere est facere” – To Dare is To Do (Dám là làm)

To Dare is To Do

Advertisements
Standard