Memory

Đã lâu lắm rồi mới nhận 1 trận thua muối mặt như hôm nay.  Nửa set đầu không hiểu sao 2 thằng ngợp hoàn toàn. Cơ bản là đối thủ hay quá. Đánh xong gác vợt ngồi lì một chỗ. Không sao, what doesn’t kill you makes you stronger. Ráng phục thù, thua ít ít lại. Thua vầy đối thủ cũng ngại!

Advertisements
Standard