Memory

Tại sao chúng ta đưa ra những quyết định tồi

Đây là 1 ví dụ nhỏ trong bài thuyết trình của Dan Gibert trên Ted talks với chủ đề “Why we make bad decisions?”

Bạn đang trên đường đến rạp để xem 1 vở kịch. Trong ví của bạn là tấm vé trị giá $20, và 1 tờ $20. Khi đến rạp, bạn nhận ra là mình đã đánh rơi mất tấm vé. Bạn sẽ mua 1 tấm vé khác với tờ $20 còn lại? Đa số mọi người được hỏi sẽ trả lời “Không”.

Một lần khác, bạn cũng đang trên đường đến rạp xem 1 vở kịch. Trong ví của bạn bây giờ là 2 tờ $20. Khi đến rạp, bạn nhận ra mình đã đánh rơi mất 1 tờ $20. Vậy bạn sẽ dùng tờ $20 còn lại mua tấm vé? Đa số mọi người được hỏi sẽ trả lời rằng điều đó là quá hiển nhiên.

Có gì khác nhau giữa 2 tình huống trên?!  Hầu như không. Vậy tại sao ở tình huống đầu tiên, câu trả lời của đa số mọi người lại là “Không”. Khi bạn làm mất tấm vé, thường thì bạn sẽ tự nói với mình rằng tôi sẽ không bao giờ chi tiền tới 2 lần cho cùng 1 tấm vé,  tức là bạn đang cố gắng so sánh giữa giá trị hiện tại của vở kịch – $40 với giá trị của nó trước khi bạn làm mất tấm vé – chỉ $20. Và bạn cho rằng thật dại dột nếu làm vậy – bỏ $40 chỉ để mua 1 tấm vé có giá $20!

Để ý kĩ thì thấy rất nhiều lần mình đã mắc phải lối “tư duy” này trước khi đưa ra quyết định.

Advertisements
Standard