Memory

Hết tháng 10, có nhiều thứ đang rất hấp dẫn mình. Đầu tiên là quyển tự truyện của SAF, Alex Ferguson – My Autobiography. HTC One và Blackberry Q10 là 2 chiếc điện thoại đẹp nhất hiện nay theo cảm nhận cá nhân. Ống 70 mm limited bắt đầu vào đợt giảm giá cuối năm…

Cố gắng hoàn thành cái Loma 280 trong năm nay.

David Moyes, ông đang phá nát MU rồi!

Xem chương trình truyền hình, thấy nhắc đến từ doi vịnh, rồi nhớ đến bài Em đi trên cỏ non của Bắc Sơn, em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn doi vịnh chiều hôm. Hiểu ra một chút, lại thấy thích bài hát này hơn.

Sáng thứ 7 sẽ cố gắng không ngủ nướng, chạy bộ 1 vòng và hít thở không khí trong lành, để cảm nhận giáng sinh đang về. You better watch out! You better not cry, better not pout. I’m telling you why. Santa Claus is coming to town…

Advertisements
Aside