Memory

Định hoàn thành cái course Loma 280 trong vòng 4 ngày nhưng không thể. Vẫn còn sót lại 4 chương. Chắc tại già rồi! Cách đây 2 năm mình có thể làm tốt với INS 21.

Dạo này mắt kém đi (chắc cũng tại già!) nên đâm ra lười đụng vào sách. Chọn cách dễ dàng hơn cho việc nuốt 1 quyển sách là nghe bản audio của nó, cũng rất tiết kiệm vì không phải tốn đồng nào! 2 bản audio nghe gần đây là Once upon a cow (Ngày xưa có 1 con bò) và Ignore everybody (Phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống). Điểm chung của 2 quyển này là cái tựa rất dễ gây tò mò & nội dung ngắn gọn. Bài học từ con bò có vẻ dễ thấm vào người đọc hơn, nhưng khó ra tay!

Advertisements
Standard