Memory

Loma 280

Thành quả của một tuần chuẩn bị cật lực. Nhưng nếu cho mình quyết định lại, có lẽ mình sẽ chọn không thi cert này. Năm 2012 đã khá vất vả với INS 21; Loma 280 mặc dù dễ chịu hơn nhiều nhưng đòi hỏi sức cày không kém.
Loma 280Trong thời gian chuẩn bị cho bài thi, mình hiểu ra 1 câu nhận xét”At its root, perfectionism isn’t really about a deep love of being meticulous. It’s about fear“.

Vậy là 1 mục tiêu trong năm đã hoàn thành!

Advertisements
Standard